CONDICIÓNS XERAIS

Táboa de contidos

Este documento contractual denominado Condicións Xerais de Contratación (en diante "CGC ou Condicións") rexerá a contratación de produtos a través do "mercado" https://wines.gal "(En diante" WINES.GAL ") propiedade da empresa ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU (en diante" O PROVEEDOR ").

A aceptación deste documento implica que o USUARIO:

 • Leu, comprende e está de acordo con este texto.
 • He/she is a person with sufficient capacity to purchase online.
 • Asuma todas as obrigas aquí establecidas.

Estes CGC terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todos os contratos realizados a través de WINES.GAL.

These CGC have been drawn up in compliance with the applicable regulations on Electronic Procurement: the Law 7/1996, of 15th January, on the regulation of retail trade; Royal Decree 1/2007, of 16th November, approving the revised text of the General Law for the Defence of Consumers and Users; Royal Decree 1906/1999, of 17th December, which regulates telephone or electronic contracting; the Law 7/1998, of 13th April, on General Contracting Conditions; the Law 34/2002 of 11th July, on services for the information society and electronic commerce and the Law 23/2003, of 10th July, on Guarantees for the sale of consumer goods.

O PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que isto afecte aos bens ou promocións que se adquiriron antes da modificación.

The USER is recommended to read this document carefully each time he/she makes a purchase.

Identidade das partes contratantes

O PROVEEDOR será a empresa denominada ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU, con CIF Nº: B94202140, enderezo na Avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, teléfono: +34 986 09 57 48, correo electrónico: info@atlantic.gal .

O USUARIO é o que se rexistrou como tal a través de WINES.GAL e realiza a compra dun produto comercializado a través del.

The USER is responsible for the accuracy of the personal data provided to the PROVIDER during the registration process on the website. The PROVIDER will be responsible for the use and custody of the said personal data.

Without being part of this Contract, for clarification purposes, producer, manufacturer, or distributor (hereinafter “manufacturers”) is understood as those in charge of the production, bottling, sale and distribution of wine products that promote and market their products on the WINE.GAL Marketplace (hereinafter ” Adegas asociadas “).

Obxecto do contrato

O obxectivo destes CGC é regular a relación contractual para a venda de produtos vitivinícolas creada entre o PROVEEDOR e o USUARIO, no momento en que este acepta a caixa correspondente durante o proceso de contratación en liña.

The contractual relationship of sale entails the delivery of a specific product, at a certain price as promoted on the website.

Información de produtos

The images that illustrate the products presented in WINES.GAL have a merely informative character, indicating the nature of the product  and may not, in any case, give rise to a commitment on the part of the PROVIDER. On the other hand, the information sheets, labels and descriptions of the products are transmitted and communicated to the PROVIDER by the Associated Wineries, for which the PROVIDER is not responsible for their validity and quality.

Dispoñibilidade de produtos

Dado que os produtos expostos en WINES.GAL son subministrados por adegas asociadas, o PROVEEDOR está exento de responsabilidade se algún dos produtos expostos non se puido subministrar, baseándose en que por razóns alleas ao seu control non están dentro do alcance de poder para comercializalos, xa sexa polo seu cesamento da produción ou pola súa falta de dispoñibilidade por parte das adegas asociadas.

Procedemento de contratación.

In accordance with what is required by article 27 of the Law 34/2002, on Services for the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), the contracting procedure will be governed by the following stipulations:

 • 1) Cláusulas xerais de contratación

Unless specifically stipulated in writing, placing an order through WINES.GAL will imply acceptance by the USER of these legal conditions. No stipulation made by the USER may differ from those set henceforth if it has not been expressly accepted in advance and in writing by the PROVIDER.

 • 2) Envío de pedidos

Como norma xeral, o PROVEEDOR non enviará ningún pedido ata que comprobe que dispón de stock suficiente, así como que o sistema de pagamento escollido polo USUARIO é efectivo e de acordo co establecido neste documento.

Os envíos normalmente realizaranse a través das empresas de transporte correspondentes ao lugar de entrega elixido polo USUARIO.

Os pedidos enviaranse nun prazo de 48 horas hábiles despois da recepción do pagamento. Unha vez realizado o envío, o PROVEEDOR non se fai responsable dos posibles atrasos na entrega por parte das empresas de transporte.

Para os efectos do disposto nesta estipulación, os pedidos ordenados antes das 20:00 horas considéranse feitos o mesmo día.

O prazo de entrega en España adoita estar entre 2 e 5 días hábiles, dependendo da poboación de destino e do método de pago elixido. Enténdese este termo sempre que se confirme a dispoñibilidade da mercadoría e se comprobe o método de pago.

Se o produto non está en stock, o PROVEEDOR avisará ao USUARIO para que indique o prazo total de entrega.

O prazo de entrega é de 4 días hábiles ás principais capitais europeas, 6 días ao resto de Europa e 10 días aos Estados Unidos e ao resto do mundo.

As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximados, sen que o atraso constitúa un incumprimento esencial. No caso de que o PROVEEDOR non entregase o produto transcorridos 30 días desde a data de entrega acordada, o USUARIO terá dereito a cancelar o pedido e recibir un reembolso do importe total pagado sen custo e sen que se derive. ningunha responsabilidade polos danos imputables ao PROVEEDOR.

Unha vez recibido o pedido, se se detecta que se puido producir un fallo, non se debe aceptar o pedido e débese informar ao PROVEEDOR a través do enderezo de correo electrónico (correo electrónico): info@wines.gal para xestionar o incidente.

O USUARIO poderá saber en calquera momento onde se atopa o seu pedido mediante un número de seguimento que o departamento de envío lle facilitará no momento en que o pedido saia do almacén.

O PROVEEDOR non asumirá ningunha responsabilidade cando non se produza a entrega do produto, xa que os datos facilitados polo USUARIO son falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase feita no momento en que o transportista puxo os produtos a disposición do USUARIO e o USUARIO ou o seu delegado ou avogado asinou o recibo de entrega.

Correspóndelle ao USUARIO verificar os produtos unha vez recibidos e expor todas as excepcións e reclamacións que se xustifiquen no documento de recibo de entrega.

Dereito de desistimento

O USUARIO poderá retirarse da súa orde sen ter que xustificar a súa decisión.

The USER has a period of fourteen calendar days, counted from the date of receipt of the product, to return it (article 71 of Law 3/2014, of 27th March). Unless the return is made due to defects in the product, the shipping costs will be assumed by the USER. The product must be returned in its original packaging and in perfect condition.

Para exercer este dereito, o USUARIO debe cubrir o formulario de retirada enviado xunto co seu pedido e dirixilo ao enderezo de correo electrónico: info@wines.gal , especificando como suxeito "Dereito de desistimento".

By virtue of the provisions of Article 103 of Royal Legislative Decree 1/2007, of 16th November, which approved the revised text of the General Law for the Defence of Consumers and Users and other complementary laws, the right of Withdrawal cannot be applied in the following cases:

            a)  A prestación de servizos, unha vez executado por completo o servizo, cando se iniciou a execución, co consentimento expreso previo do consumidor e usuario e co recoñecemento por parte do seu coñecemento de que, unha vez executado completamente o contrato por o empresario, perderá o seu dereito de desistimento.
            b)  A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo depende de flutuacións no mercado financeiro que o empresario non pode controlar e que poden producirse durante o período de retirada.
           
c)  The supply of goods made according to the specifications of the consumer and user or are clearly personalised.
           
d) A subministración de mercadorías que poden deteriorarse ou caducar rapidamente.
           
e)  A subministración de mercadorías pechadas que non son aptas para ser devoltas por motivos de protección da saúde ou de hixiene e que foron seladas despois da entrega.
           
f)  The supply of goods that after delivery and taking into account their nature have been inseparably mixed  with other goods.
           
g)  A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo se acordou no momento de celebrar o contrato de venda e que non se pode entregar nun prazo de 30 días e cuxo valor real depende das flutuacións do mercado que o empresario non pode controlar.
           
h) Contracts in which the consumer and user have specifically requested the employer to visit him to carry out urgent repair or maintenance operations; If, during that visit, the entrepreneur provides additional services to those specifically requested by the consumer or supplies goods other than the spare parts necessarily used to carry out maintenance or repair operations, the right of withdrawal must apply to said additional services or goods.
           
i)  A subministración de gravacións de son ou vídeo seladas ou programas de ordenador selados que o consumidor e o usuario foron selados despois da entrega.
           
j) A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, a excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.
           
k)  Contratos celebrados mediante poxas públicas.
            l) A prestación de servizos de aloxamento con fins distintos dos de servir como vivenda, transporte de mercadorías, aluguer de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de lecer, se os contratos prevén unha data ou período específico de execución.
           m) A subministración de contido dixital que non se proporciona nun soporte material cando a execución comezou co consentimento expreso previo do consumidor e usuario co coñecemento da súa parte de que, en consecuencia, perden o seu dereito de retirada.

 

Polo tanto, no caso de produtos comprados a través de WINES.GAL, a retirada non será aplicable:

 1. Se o produto non se presenta en perfecto estado.
 2. Se o envase do produto non é o orixinal ou non está en perfecto estado.
 3. Cando o produto está aberto.
 4. Envíos recibidos sen un número de devolución (RMA) proporcionado polo PROVEEDOR que debe unirse ao envase ou envoltorio do paquete.

Os produtos deben ser devoltos no seu embalaxe orixinal. Ademais, o remitente tamén debe estar visible no paquete. Non se aceptará a devolución se hai indicios de que os produtos foron manipulados ou expostos a condicións inadecuadas.

O PROVEEDOR aconsella ao USUARIO que realice devolucións por correo certificado ou contratando un seguro que poida facerse coa empresa de transporte polo valor do produto. Este seguro será necesario en caso de accidente, rotura ou perda da mercadoría por parte da empresa de transportes.

After verification by the PROVIDER of the good condition of the product(s), the amount corresponding to the returned units will be reimbursed.

En caso de dano ou non devolución do produto, o PROVEEDOR resérvase o dereito de deducir da cantidade o valor de mercado do produto danado ou retido polo USUARIO, cun máximo do prezo de compra.

Any return due to breakage or incidence during transport must be communicated to the PROVIDER within a maximum of 24 hours after delivery of the order, with the order data, identification of the USER, reasons for the return and a photograph(s) of the product as it arrived in the case of it being defective.

If all the requirements are met, the PROVIDER will proceed to pay the total amount of the order or send a new one in accordance with what was agreed with the USER after receiving the order or returned product. If there is no stock of the product, the full purchase amount will be refunded.

Para o reembolso do importe correspondente, o PROVEEDOR empregará os mesmos medios de pago que o USUARIO utilizou para o pagamento inicial.

O PROVEEDOR non será responsable dos gastos ocasionados por aquelas devolucións que se produzan sen respectar os pasos establecidos neste procedemento.

 

Reclamacións

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será dirixida o máis axiña posible polo PROVEEDOR e pode facerse no seguinte enderezo postal: Avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España ou a través do enderezo de correo electrónico (correo electrónico): info@wines.gal

Resolución de disputas en liña.

In accordance with Art. 14.1 of Regulation (EU) 524/2013, the European Commission provides a free access platform for the resolution of online conflicts between the USER and the PROVIDER, without the need to resort to the courts of justice, through the intervention of a third party, called the dispute resolution body, which acts as an intermediary between the two. This body is neutral and will dialogue with both parties to reach an agreement, finally being able to suggest and / or impose a solution to the conflict.

Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forza maior

As partes non se responsabilizan por ningunha falta por causa de forza maior, perturbacións ou folga total ou parcial, especialmente dos servizos postais e medios de transporte ou comunicación, inundacións, incendios ou guerra. O cumprimento da obriga atrasarase ata o cesamento do caso de forza maior.

Competencia

O USUARIO non poderá ceder, transferir nin transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigacións contraídos na venda.

Se calquera estipulación destas condicións se considera nula ou imposible de cumprir, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectadas de ningún xeito, nin se modificarán de ningún xeito.

O USUARIO declara ter lido, coñecido e aceptado estas Condicións Xerais na súa totalidade.

Descrición xeral da oferta

Todas as vendas e entregas realizadas polo PROVEEDOR entenderanse suxeitas a estas Condicións Xerais.

No modification, alteration or agreement contrary to the commercial proposal of the PROVIDER or to what is stipulated herein, will have effect, unless with an express written agreement signed by the PROVIDER, in this case, these particular agreements will prevail.

Dados os continuos avances técnicos e melloras do produto, o PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar as súas especificacións relativas á información subministrada na súa publicidade, ata que afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións tamén serán válidas no caso de que, por calquera motivo, se vexa afectada a posibilidade de subministración dos produtos ofrecidos.

 

Prezo e prezo de validez da oferta

Os prezos dos produtos promovidos a través de WINES.GAL amosaranse en euros por unidade (€ / unidade) e incluirán o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que poidan ser aplicables. Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen o envío, manipulación, embalaxe, seguro de envío nin outros servizos e anexos adicionais ao produto comprado.

O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos pode variar en tempo real, sen afectar os pedidos que recibiron confirmación de envío.

Before making the purchase, the USER will be able to check online all the details of the order: items, quantities, price, availability, transport costs, charges, discounts, taxes and the total of the purchase. Prices may change daily as long as the order is not confirmed.

Tamén existe a posibilidade de publicar un segundo prezo cando o produto ten algún tipo de desconto adicional. Neste caso, no mesmo proceso de compra aplicaráselle ao USUARIO o prezo descontado.

Any payment made to the PROVIDER will entail the issuance of a delivery note in the name of the registered USER or of the business name that he/she has informed at the time of placing the order. This document will be available to the USER in the user account and, if he/she wishes to receive an invoice, it may be requested from the PROVIDER.

As ofertas de produtos e prezos son válidas sempre que se mostren no sitio web e sempre en función das existencias dispoñibles.

Se non hai stock nos almacéns das adegas asociadas, por diferentes circunstancias, o PROVEEDOR procederá a retirar o produto do sitio web de inmediato.

Non obstante, se o produto non está dispoñible despois de realizar un pedido, o USUARIO será informado por correo electrónico ou teléfono da entrega de só unha parte do seu pedido ou da súa cancelación. En calquera destes casos, recibirá un reembolso do importe total ou parcial do pedido nun prazo máximo de 30 días a partir da data do pedido.

 

Gastos de transporte

Os prezos non inclúen os gastos de envío, salvo acordo expreso por escrito en contrario.

O franqueo calcularase no momento de gardar a cesta, xa que se calculan polo peso dos produtos e polo enderezo de entrega.

As taxas máximas de custos de envío aplicadas son as seguintes:

A nivel nacional (territorio español) traballamos con Correos Express, coas seguintes tarifas:

 RexionalPeninsularPeninsular + e todo PortugalMallorcaIllas Baleares MenoresTenerife e As PalmasCanarias Menores
Ata 1,00 kg€ 3.95€ 4.04€ 4.29€ 6.96€ 7.33€ 15.59€ 16.54
Ata 2,00 kg€ 4.14€ 4.25€ 4.50€ 7.88€ 8.41€ 19.96€ 21.36
Ata 3,00 kg€ 4.33€ 4.45€ 4.71€ 9.23€ 9.92€ 23.93€ 25.72
Ata 4,00 kg€ 4.53€ 4.66€ 4.92€ 9.89€ 10.75€ 27.89€ 30.08
Ata 5,00 kg€ 4.65€ 4.80€ 5.10€ 10.56€ 11.58€ 31.86€ 34.45
Ata 10,00 kg€ 5.96€ 6.15€ 6.34€ 13.89€ 15.72€ 52.01€ 56.61
Ata 15,00 Kg€ 7.28€ 7.46€ 7.65€ 17.21€ 20.52€ 72.29€ 78.91
Kg. Adicional€ 0.26€ 0.31€ 0.38€ 0.62€ 0.79€ 3.83€ 4.21

 

RexionalGalicia e norte de Portugal ata Porto
PeninsularResto de España e Portugal central (ata Lisboa, sen incluíla)
Peninsular +Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Lisboa e sur de Portugal

* Os prezos que aparecen na táboa anterior non inclúen o IVE
** O peso por botella máis o envase é de aproximadamente 1,2 KG

A nivel internacional (Unión Europea e Reino Unido) Traballamos con UPS, pero a pesar de ter tarifas estándar, o prezo do envío fluctúa en función de varios factores externos a nós, como o prezo da gasolina.

Formas de pagamento

The PROVIDER accepts the payment of the orders by :

 • Credit and / or debit cards (Visa, Mastercard, Visa Electron and / or similar). The card with which the payment is made must have as its issuing financial institution, a bank or savings bank with registered office in any member state of the European Union or continental Europe.
 • PayPal

Todas as transaccións de compra realízanse nun estrito marco de confidencialidade e cifrado grazas ao protocolo SSL.

The PROVIDER does not assume any responsibility, nor will the contract be considered activated, if the corresponding financial entity rejects the payment. In this case, the order will be automatically canceled and the USER will be informed. For payments made with cards issued outside of Spain, it is necessary that the issuing bank is covered by the Secure Electronic Commerce Security Protocol (CES). Payments with cards that do not meet this requirement will not be accepted.

Proceso de compra

Para mercar os produtos ofrecidos a través de WINES.GAL, será necesario que proporcione certos datos persoais para realizar a venda.

Therefore, the USER must freely and voluntarily provide the personal data that will be required, which will be treated in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, of 27th April (GDPR) and the Organic Law 3/2018, of December 5 (LOPDGDD), and in accordance with the provisions of the Política de Privacidade deste sitio web.

The USER must provide name, surname, company (if relevant), telephone, postal and product delivery address, electronic mail address (e-mail) and payment data.

Once the USER’s account has been created or the data for the sale process has been provided, the procedure for contracting products and / or services will be as follows:

 1. Seleccione os produtos: o USUARIO que desexe mercar unha variedade de botellas dun produtor específico debe facer clic no botón “Select” botón. Antes de facer clic no “Add” button , the USER will be able to consult the characteristics of the products that they wish to purchase (Denomination of Origin, technical sheet, tasting sheet, producer data, view images, among other information related to the characteristics of the product). To select the product, you must click the “Add” botón ata que seleccione todas as opcións e cantidades que desexa mercar.
 2. A miña cesta / Comprobar produtos: Unha vez seleccionadas todas as opcións de compra, o USUARIO pode facer clic en “View basket” amosarase un separador e un resumo da orde. No caso de que queira seguir mercando, debe facer clic no botón “Continue shopping” button . Se non, marcará o botón “Complete purchase” .
 3. A miña cesta / Datos de envío e pago: A continuación, o USUARIO debe cubrir o "Enderezo de facturación" form with data related to the shipment of the order. In the event that the USER wishes to receive the order at an address other than the billing address, you must select the button “Send to a different address” and fill in the form with the information of the address where you want to receive the order. Once this information has been completed, the USER can, before validating, see a summary of the order where all the order data is provided so that you can check them or, if applicable, modify them by going back to the previous step. Once the data has been verified, the “Finish purchase”debe estar marcado e o USUARIO será redirixido á plataforma de pago.
 4. My basket / Order confirmation: Once the order has been confirmed, the USER will be shown the confirmation of receipt of the order. The order will be processed once the PROVIDER receives the order payment confirmation. The USER can continue shopping once this purchase process is completed. At the end of the purchase process, the USER will receive an email with the information related to their order that will contain details of the order placed, a PDF invoice, a link to these GTC and the information on withdrawal and the withdrawal form.

O procedemento de contratación só se poderá realizar en castelán, galego, inglés, alemán e francés.

.

Garantías aplicables

Todos os produtos ofrecidos a través de WINES.GAL contan coas garantías ofrecidas polas adegas asociadas.

All have a warranty period of two years, in accordance with the criteria and conditions described in Royal Legislative Decree 1/2007, of 16th November, which approves the revised text of the General Law for the Defence of consumers and Users and other complementary laws.

Garantías e devolucións

The guarantee of the products offered will respond to the following articles based on the Law 23/2003, of 10th July, on Guarantees for the sale of consumer goods:

Cumprimento dos produtos co contrato

A non ser que se demostre o contrario, entenderase que os produtos están de acordo co contrato sempre que cumpran todos os requisitos expresados a continuación, a non ser que polas circunstancias do caso, algún deles non sexa aplicable:

 1. Axústanse á descrición feita.
 2. Son adecuados para os usos aos que normalmente se destinan produtos do mesmo tipo.
 3. Son adecuados para calquera uso especial requirido polo USUARIO cando informaron ao PROVEEDOR no momento da conclusión do contrato e este admitiu que o produto é adecuado para este uso.
 4. Presentar a calidade e vantaxes habituais dun produto do mesmo tipo que o USUARIO pode razoablemente esperar, tendo en conta a súa natureza e, no seu caso, as descricións das características específicas dos produtos feitas polo PROVEEDOR.
 5. O PROVEEDOR describe os detalles, as características técnicas e as fotografías dos produtos proporcionados polo seu fabricante, de xeito que non está obrigado a estas declaracións públicas.

Responsibility will not arise  for any lack of conformity that the USER knows about or has not been able to ignore at the time of the conclusion of the contract.

Responsabilidade do PROVEEDOR.

O PROVEEDOR responderá ao USUARIO por calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, sen prexuízo de que a responsabilidade por dita falta de conformidade corresponda ao PROVEEDOR ou ás adegas asociadas.

III. Substitución de produtos

Se o produto non cumpre o contrato, o USUARIO pode esixir a súa substitución.

A substitución axustarase ás seguintes regras:

 1. They will be free without cost for the USER. This gratuity will include the necessary expenses incurred to correct the lack of conformity of the products with the contract, especially the shipping costs.
 2. Levaranse a cabo nun tempo razoable e sen maiores inconvenientes para o USUARIO, tendo en conta a natureza dos produtos e o propósito que tiñan para o USUARIO.

If the product is delivered, and it is still not in accordance with the contract, the USER may demand its replacement, within the limits established in section 2 of article IV, or the reduction of the price or the termination of the contract in the terms of the article V.

Redución de prezo e rescisión do contrato

The price reduction and the termination of the contract will proceed, at the USER’s choice, when the USER cannot demand the replacement of the product and in cases where these have not been carried out within a reasonable period of time or without major inconveniences for the USER. The resolution will not proceed when the lack of conformity is of minor importance.

Criterios para a redución de prezos

A redución de prezo será proporcional á diferenza entre o valor que tería o produto no momento da entrega se fora de acordo co contrato e o valor que o produto realmente entregado tiña no momento da entrega.

Prazos

O PROVEEDOR será responsable de calquera falta de conformidade que apareza nun prazo de dous anos desde a entrega.

Salvo proba en contrario, presumirase que a falta de conformidade manifestada nos seis meses posteriores á entrega xa existía cando se entregou o produto, excepto cando esta presunción é incompatible coa natureza do produto ou a natureza da falta de conformidade. .

A acción para reclamar o cumprimento do disposto nos artigos anteriores prescribe tres anos desde a entrega do produto.

O USUARIO deberá informar ao PROVEEDOR da falta de conformidade nun prazo de dous meses a partir da súa toma de coñecemento.

Unless proven otherwise, it will be understood that the USER’s communication has taken place within the established period.

Dereito aplicable e xurisdición.

These conditions will be governed or interpreted in accordance with Spanish legislation in that which is not expressly established. The PROVIDER and the USER agree to submit to the courts and tribunals of the USER’s domicile any controversy that may arise from the provision of the products or services that are the subject of these Conditions.

No caso de que o USUARIO estea domiciliado fóra de España, o PROVEEDOR e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais máis próximos á cidade de Pontevedra (España).

ANEXO A

 

Information document to the USER about the right of withdrawal

O USUARIO ten dereito a desistir deste contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

The withdrawal period will expire 14 calendar days after the day on which the USER or a third party authorised by the USER, other than the carrier, acquired material possession of the product and, in the case of a contract for the delivery of multiple goods despatched in the same order and delivered separately, since the USER or a third party authorised by the USER, other than the carrier, acquired material possession of the product;

Para exercer o dereito de desistimento, debe comunicarnos a súa decisión de desistir do contrato mediante unha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo, fax ou correo electrónico) a:

ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU

Avenida del Doctor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Spain. Telephone: +34 986 09 57 48

Correo electrónico: info@atlantic.gal

Para cumprir o período de retirada, é suficiente que a comunicación relativa ao exercicio por vostede deste dereito se envíe antes de que expire o período correspondente.

Consecuencias da retirada:

In the event of withdrawal on your part, we will refund all payments received from you, including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from your choice of a delivery method other than the least expensive delivery method that we offer) without any undue delay and, in any case, no later than 14 calendar days from the date on which we are informed of your decision to withdraw from this contract. We will proceed to make said reimbursement using the same means of payment used by you for the initial transaction, unless you have expressly provided otherwise; In any case, you will not incur any expenses as a result of the reimbursement .We may withhold reimbursement until we have received the goods, or until you have provided proof of their return, depending on which condition is met first.

Debe devolver ou entregar os produtos directamente ao enderezo indicado anteriormente sen ningún retraso indebido e, en todo caso, non máis tarde de 14 días naturais desde a data en que nos notificou a súa decisión de desistir do contrato. O prazo considerarase cumprido se devolves os produtos antes de que expirase o dito prazo.

O USUARIO debe asumir o custo directo da devolución dos produtos, o PROVEEDOR resérvase o dereito, segundo o caso, de recoller os produtos á nosa conta dende a súa casa.

O USUARIO só será responsable da diminución do valor dos produtos derivada dunha manipulación distinta da necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento das mercadorías.

 

ANEXO B

Modelo de formulario de retirada

 

(Só tes que cubrir e enviar este formulario se queres desistir do contrato)

Para a atención de:

ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU

Avenida del Doctor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España. Teléfono: +34 986 09 57 48

Correo electrónico: info@atlantic.gal

Informo pola presente que me retiro do contrato de venda do produto ______________________________________________________________________ / prestación do servizo de ___________________________________________; ordenado o __________ / recibido o _________.

Código de pedido____________

Datos persoais do usuario:

Nome e apelidos: __________________________

DNI: __________________________

Enderezo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En _________________, o ____de_____________, 20___

SINATURA DO USUARIO

/* Engadir á cesta */

Opcións

Carro
 • Sin produtos no carrito